ალაზნის ველი

  თეთრი ნახევრად ტკბილი

  ადგილწარმოშობა:

  გემური თვისებები:

  კერძებთან თავსებადობა:

  ალერგენები:

  მოხმარების ტემპერატურა:

  შენახვის ტემპერატურა: